Psykiatri för icke-psykiatriker - kurs

Om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden

KURSEN FÖR DIG SOM VILL BLI TRYGGARE I BEMÖTANDET

Psykiatri för icke-psykiatriker 

Så bemöter du personer med psykisk ohälsa

Kursen är för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt yrkesliv och som vill bli tryggare i bemötandet. Målet med kursen är att du ska få kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och få förhållningssätt som hjälper dig till ett hållbart bemötande samt till hur du tar hand om dig själv för att hjälpa andra på bästa möjliga sätt.

Ta den exklusiva möjligheten nu att gå den här originalkursen med den kunniga psykologen som även skrivit boken  "Psykiatri för icke-psykiatriker" Agnes Mellstrand. 

I kursavgiften ingår boken "Psykiatri för icke-psykiatriker - om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden".

Se mer om kursen under rubriken kursinnehåll!

Fotograf: Marcus Gustafsson

 • Öppna föreläsningar/kurser datum

  Kursen ges vid två tillfällen per termin i vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Vid dessa tillfällen möter du deltagare från olika branscher med vilka du kan interagera och dela erfarenheter med. 

  2 dagar, kl. 9-16

  Stockholm 21-22 maj,  2024 (Finns platser kvar, passa på att boka nu!)

  Stockholm 8-9 oktober, 2024 

  Pris: 11 900 kr exkl. moms (i priset ingår boken, pdf-fil, fika på fm och em samt lunch). 

  Anmälan görs i formuläret nedan.

 • Skräddarsy din psykiatri för icke-psykiatriker

  Vill du att Agnes kommer till Er och föreläser? I de företagsinterna utbildningarna skräddarsyr Agnes kursen för just Er och utgår från de utmaningar ni ställs inför på er arbetsplats.  Kontakta Agnes i formuläret nedan.

KURSINNEHÅLL

 

Bemöter du människor med psykiatrisk problematik av olika slag? Detta ställer höga krav på dig att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. 

Utbildningen riktar sig till dig som i arbetet på olika sätt möter människor med psykiatrisk problematik av olika slag. Du kommer att få grundläggande kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och förhållningssätt kring hållbart bemötande. Agnes tar upp fallexempel och frågeställningar utifrån era utmaningar.

Syftet med kursen är att du ska bli tryggare med hjälp av kunskap, diskussion och reflektion.

Kursen genomsyras av en positiv människosyn, moderna perspektiv och förhållningssätt,  och öppenhet som bjuder in till reflektion och diskussion. Agnes Mellstrand är en erfaren handledare och föreläsare och har levererat kursen i många år i hela Sverige med bästa betyg från nöjda deltagare. 

 Utbildningsinnehåll

Introduktion till psykisk hälsa och ohälsa
 • Koll på begreppen

 • Varför diagnos?  Om att ställa diagnos och diagnossystem.

 • Stress- och sårbarhetsmodellen

 • Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Kunskap om de vanligaste psykiatriska tillstånden – beskrivning, bemötande och förhållningssätt
Exempel:
 • Ångesttillstånd (paniksyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom m fl).

 • Depression

 • Utmattningssyndrom

 • Bipolär sjukdom

 • Ätstörningar

 •  Självskadebeteende

 • Psykostillstånd och schizofreni

 • Personlighetsstörningar t ex emotionell instabil personlighetsstörning 

 • Neuropsykiatriska funktionshinder t ex ADHD, autismspektrumtillstånd. 

Om bemötande och självreflektion med förhållningssätt från KBT, ACT och CFT.
 • Så bemöter du personer med suicidalt beteende.

 • ABC – analys som verktyg

 • De tre känsloregleringssystemen: hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet

 • Reflektion kring egenmaktsperspektivet

 • Konkreta bemötandeverktyg

 • Stresshanteringsverktyg och hjälp till känsloreglering för ett hållbart bemötande.

 • Fokusövningar och verktyg för reglering av tankar, känslor och kropp. 

 

BOKEN PSYKIATRI FÖR ICKE-PSYKIATRIKER

Psykiatri för icke-psykiatriker – om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden heter en ny bok som ger samlad kunskap och konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande.

De flesta möter ibland personer som har ett mer eller mindre allvarligt psykiskt lidande, vilket ofta berör och väcker något inom oss. Alla drabbas vi av kriser eller psykiska besvär någon gång, antingen personligen eller som anhörig, kollega eller vän. Som ”icke-psykiatriker” kan det vara utmanande att bemöta det.

Agnes Mellstrand har skrivit en konkret handbok till alla som i sin profession eller vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Fokus i boken ligger på att bli tryggare i sig själv och därmed i sitt bemötande av andra som har det svårt på grund av psykiska sjukdomar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tanken är också att ge en inblick i hur behandlingsinsatser kan se ut.

Boken reder ut vad som är psykisk hälsa och ohälsa, när ångest är en naturlig stressreaktion och när det är ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd. Den visar också hur man hanterar en ansträngd arbetssituation och ger konkreta råd kring hur man kan bli tryggare i sitt bemötande.

Första delen i boken är en genomgång och definition av begrepp som psykisk hälsa generellt. I del två utforskas ett hållbart förhållningssätt till bemötande. I del tre beskrivs praktiska reflektionsverktyg från KBT, ACT, CFT, MI och mindfulness. I fjärde och sista delen presenteras en översikt över de vanligaste psykiatriska tillstånden och diagnoserna, där reflektioner kring utmaningar och bemötande kopplade till specifika diagnoser lyfts upp.

406 SEK

OM AGNES MELLSTRAND

Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog, handledare och föreläsare. Hon jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder bland annat psykologstudenter i stödsamtalsmetodik samt chefer och personal. Agnes är författare till boken Psykiatri för icke-psykiatriker - om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden (Gothia Kompetens).

Agnes föreläsningar har ett folkbildande syfte. Andra teman som Agnes föreläser om är bland annat KBT-varför vi gör som vi gör (www.kbtvarforvigorsomvigor.se), Hållbart arbetsliv, Hållbart ledarskap, Psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Kontakta Agnes för mer info kring olika uppdragsförfrågningar på agnes@psykologalliansen.se

Agnes är ofta anlitad av media i folkbildande syfte och har även medverkat i olika teveproduktioner som Dolt under ytan och Superföräldrar (UR Play). Agnes är också återkommande gäst i podden Är jag sjuk och Var god sörj. Läs mer på www.psykologalliansen.se och www.agnesmellstrand.se

Fotograf: Marcus Gustafsson

ANMÄLAN

I meddelandefältet nedan skriver du antal deltagare och namn och kursdatum, samt telefonnummer till dig som anmäler. 

Om du vill göra en förfrågan om skräddarsydda utbildningar går det bra att använda samma formulär. Om du inte vill använda formuläret kan du mejla direkt på agnes@psykologalliansen.se

Pris: 11 900 kr exkl. moms (i priset ingår boken, pdf-fil, fika på fm och em samt lunch). 

Varmt Välkommen!

Agnes Mellstrand


Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

PSYKIATRI FÖR ICKE-PSYKIATRIKER

DATUM:  21-22 MAJ, 2024 ELLER

8-9 OKTOBER, 2024 

sagt om Agnes och psykiatri för icke-psykiatriker

Citat

"Helt fantastisk kursledare! Agnes fångade mitt intresse i precis allt hon sa, och jag fick lära mig otroligt mycket på dessa dagar! Agnes är ett proffs på att lära ut, och hennes brinnande engagemang gör att deltagarna verkligen blir intresserad av vad hon säger. Hon är dessutom supertrevlig och är intresserad av sina deltagare. Hon är utan konkurrens den bästa kursledaren jag har haft!"

cITAT

"Mycket bra utförd kurs. Nära samtal med kursledaren. Bra samtal och mycket lärorikt. Bra information kopplat till vårt arbete. Bra planerat med frukost, lunch och fika."


citat från deltagare digital kurs

"Du var en superbra och kompetent kursledare. Det märks att du brinner för ditt yrke och att hjälpa människor. Du låter alla komma till tals och glömmer inte bort någon. Du har även en behaglig röst att lyssna på. En av de bättre kurser som jag har gått och garanterat den bästa som jag gått som varit digital."